O COPE

Opis projektu (KA2 Erasmus Strategic Partnership Project)

COPE jest komplementarny z projektem E2MP i jest rozwijany przez to samo konsorcjum. Podczas gdy E2MP szkoli menedżerów młodzieżowych, COPE szkoli młodych ludzi, oba projekty kierują do młodych ludzi o mniejszych szansach bezpośrednio lub pośrednio.

Konwencja COPE koncentruje się na dwóch kluczowych elementach polityki UE: integracji społecznej i bezrobociu wśród młodzieży o mniejszych szansach.

COPE można uznać za jedno z rozwiązań afirmacji UE: „Młodzi ludzie potrzebują możliwości rozwijania umiejętności i kompetencji, które pomogą im znaleźć swoje miejsce na rynku pracy iw całym społeczeństwie”.

COPE ma na celu:

  • Połączyć młodych ludzi w Europie w celu zwiększenia włączenia społecznego, promowania wartości UE, różnorodności, akceptacji oraz dialogu międzykulturowego i społecznego.
  • COPE zachęca młodzież do wspierania swoich rówieśników w potrzebie poprzez wolontariat i wymianę doświadczeń.
  • Walcz z długotrwałym brakiem pracy / treningu.
  • Zwiększenie podstawowych umiejętności młodych ludzi o mniejszych szansach poprzez uproszczone szkolenia i partnerskie uczenie się;
  • Połącz młode osoby o mniejszych szansach z centrami pośrednictwa pracy i poinformuj ich o takich projektach jak: Europejskie wsparcie i inicjatywy w zakresie zatrudnienia
  • Uczyń program Erasmus + dostępnym dla wszystkich i zmotywuj młodych ludzi o mniejszych szansach do wzięcia udziału w projekcie mobilności, mając na celu:
  • Zwiększanie szans na zatrudnienie i umiejętności społecznych młodych ludzi o mniejszych szansach;
  • Zmniejszenie lęków młodych ma na celu mobilność poprzez wskazówki.

Grupa docelowa

Młodzi ludzie, w tym młodzi ludzie o mniejszych szansach w Europie

Wyniki intelektualne

Zestaw treningowy
Wprowadzenie do Unii Europejskiej i międzynarodowych grantów na mobilność
Co muszę wiedzieć przygotowując mój wyjazd
Internetowa platforma dla młodzieży – OPY
Strona projektu na platformie europejskiej