NASZE OSTATNIE PROJEKTY

Nasze wcześniejsze projekty

E2MP

Ten projekt powstał w odpowiedzi na codzienne potrzeby związane z brakiem umiejętności zarządzania projektami wśród menedżerów pracujących z młodzieżą, szczególnie tych, którzy przygotowują się do rozpoczęcia projektu mobilności. Członkowie E2MP mają doświadczenie w zarządzaniu projektami europejskimi i przygotowywaniu młodych ludzi do wyjazdu, co obejmuje ich mentoring i ocenę podczas ich mobilności i powrotu do domu. Ich doświadczenia pozwalają im zrozumieć potrzebę dobrych narzędzi i dobrych metod pracy z młodymi ludźmi, co jest niezbędne dla pracowników młodzieżowych i dla sukcesu projektu uczestnika.

Partnerami tego projektu są CCW z Walii (Wielka Brytania), ADICE z Francji, CESIE z Włoch, EFM z Polski i Sophie Delebarre Conseil z Francji.

CCW byli dla nich wiodącymi partnerami w szkoleniu online dotyczącym zarządzania projektami mobilnymi, jest to innowacyjne narzędzie (oprogramowanie online), które prezentuje narzędzia, metody, systemy, umiejętności i wiedzę potrzebne do nauczania pracowników młodzieżowych i menedżerów w zakresie zarządzania europejskimi projektami mobilności młodzi ludzie. Rezultatem będzie internetowy zestaw narzędzi wykorzystywany przez pracowników młodzieżowych, którzy wspierają młodych ludzi w budowie, przygotowaniu, monitorowaniu i kapitalizacji ich projektów mobilności.

Celem tego szkolenia online jest zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do zarządzania własnym projektem mobilności od ich wyjazdu do powrotu do domu. Dostarcza uczestnikom narzędzi szkoleniowych, porad i wskazówek oraz samooceny, które pomogą im przygotować własne narzędzia i metody.

Aby uzyskać certyfikat E2MP, należy ukończyć 6 modułów:

  • Promowanie projektów mobilności i tworzenie dobrych partnerstw
  • Definiowanie projektu dla uczestnika
  • Przygotowanie do udanego projektu mobilności
  • Powitanie, prowadzenie i śledzenie uczestnika
  • Ocena i kapitalizacja projektu po zakończeniu mobilności
  • Obsługa określonych problemów

W każdym module dostępne są specjalne informacje dotyczące pracy z osobami o mniejszych szansach; te sekcje – opcjonalne – mogą zapewnić dostęp do specjalnej certyfikacji, jeśli uczestnicy przejrzą je.

Szkolenie opiera się na wewnętrznych informacjach i praktykach stosowanych przez organizację uczestniczącą w tym projekcie, jest również wspierane przez dodatkowe informacje dostarczone przez agencje krajowe i strony internetowe Komisji Europejskiej. Inne narzędzia, takie jak filmy, linki, tabele itp. Zostały wykorzystane w celu lepszego zrozumienia zarządzania projektami Erasmus +.

Projekt rozpoczął się w maju 2015 r. I od tego czasu został ukończony. Stronę można znaleźć tutaj: http://mobilitycompetences.com/