IO:2 – Wprowadzenie do UE i mobilności

0
Lessons

Uczący się będą mieć możliwość zapoznania się z europejskimi i międzynarodowymi programami mobilności oraz dostępną certyfikacją. Dostępne będą również świadectwa Alumni i filmy związane z ich mobilnością. Aby moduł szkoleniowy, kliknij moduł, który chcesz ukończyć.

What You'll Learn

  • 1 Prezentacja UE
  • 2 Europejskie Projekty Mobilności
  • 3 Dlaczego warto wziąć udział w projekcie mobilności?
  • 4 Inne źródła dofinansowania