IO:2 – Wprowadzenie do UE i mobilności

Uczący się będą mieć możliwość zapoznania się z europejskimi i międzynarodowymi programami mobilności oraz dostępną certyfikacją. Dostępne będą również świadectwa Alumni i filmy związane z ich mobilnością. Aby moduł szkoleniowy, kliknij moduł, który chcesz ukończyć.

Start Course
Level: łatwo