IO:1 – Narzędzia szkoleniowe

0
Lessons

Te moduły szkoleniowe pomogą uczniom poprawić swoje podstawowe umiejętności w przygotowywaniu się do wszelkich projektów mobilności. Pozwoli także uczniom lepiej zrozumieć równość, różnorodność i Unię Europejską. Aby moduł szkoleniowy, kliknij moduł, który chcesz ukończyć.

What You'll Learn

  • 1 Wolontariat
  • 2 Dyskryminacja: równość, sprawiedliwość & różnorodność 1
  • 3 Dyskryminacja: równość, sprawiedliwość & różnorodność 2
  • 4 Składanie CV
  • 5 Zarządzanie czasem
  • 6 Komunikacja w zespole
  • 7 Prezentacja
  • 8 Rozwiązywanie problemów