Connection Opportunities for People in Europe (COPE) – KA2 Strategic Partnership

Nod y prosiect COPE yw cynyddu medrau meddal a sgiliau cyflogadwyedd sy’n drosglwyddadwy yn y gweithle ar gyfer Pobl Ifanc â llai o gyfleoedd, (YPWFO). Ariannwyd y prosiect hwn gan Asiantaeth Genedlaethol Cyngor Prydeinig Ecorys a’i gyd-ariannu gan raglen Erasmus + yr UE. Yn gyffredinol, bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar hyfforddiant ‘Datblygiad personol’ pobl ifanc. Bydd y sgiliau newydd hyn yn eu helpu yn eu bywyd bob dydd, yn ystod prosiect symudedd a / neu yn eu datblygiad gyrfa.

 

Cofrestru

Tystion

Rhaglenni Ewropeaidd a Rhyngwladol

Cwis

Beth Chi Angen i Wybod

Pecyn Hyfforddiant