AMDANO COPE

Disgrifiad o’r prosiect (KA2 Erasmus Strategic Partnership Project)

Mae COPE yn prosiect sydd yn mynd yn llaw hefo’r E2MP project ac mae fe wedi cael ei creu gan yr un consortiwm. Mae E2MP yn dysgu rheolwyr ieuenctid, ac mae COPE I ddysgu pobl ieuanc, mae’r ddoi prosiect yn targedi pobl ieuanc hefo llai o siawns.
Mae rhesymeg COPE yw i canolbwyntio ar ddwy elfen allweddol o bolisïau’r UE: cynhwysiad cymdeithasol a diweithdra ymysg pobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd.

Gellir ystyried COPE fel un o ddatrysiadau cadarnhad yr UE: “Mae angen pobl ifanc y cyfle i ddatblygu’r sgiliau a’r cymwyseddau a fydd yn eu helpu i ddod o hyd i’w lle yn y farchnad lafur ac yn y gymdeithas gyfan.”

Nod COPE yw:

 • Cysylltu pobl ifanc yn Ewrop gyda’r nod o gynyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyrwyddo gwerthoedd yr UE, amrywiaeth, derbyn a deialog rhyng-ddiwylliannol a chymdeithasol.
 • Mae COPE yn annog ieuenctid i gefnogi eu cyfoedion mewn angen trwy gyfnewid gwirfoddoli a dysgu.
 • Ymladd yn erbyn gweithgarwch hirdymor / anweithgarwch hyfforddi.
 • Cynyddu sgiliau sylfaenol pobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd trwy hyfforddiant symlach a dysgu cyfoedion;
 • Cysylltu pobl ifanc â llai o gyfleoedd gyda chanolfannau gwaith a’u hysbysu am brosiectau megis; Cefnogaeth a mentrau swyddi Ewropeaidd
 • Sicrhau bod Erasmus + yn hygyrch i bawb ac yn ysgogi pobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd i gymryd rhan mewn prosiect symudedd gyda’r nod o:
 • Cynyddu cyflogadwyedd a sgiliau cymdeithasol pobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd;
 • Lleihau’r ofnau ifanc yn ymwneud â symudedd trwy gyfarwyddyd.

Grŵp targed

Pobl ifanc gan gynnwys pobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd yn Ewrop

Allbwn Deallusol

 • Pecyn hyfforddi
 • Cyflwyniad i’r Undeb Ewropeaidd a grantiau symudedd rhyngwladol
 • Beth sydd angen i mi ei wybod wrth baratoi fy ymadawiad

Llwyfan ar-lein i ieuenctid – (OPY) Tudalen prosiect ar Platfform Ewropeaidd