IO:1 – Narzędzia szkoleniowe

Te moduły szkoleniowe pomogą uczniom poprawić swoje podstawowe umiejętności w przygotowywaniu się do wszelkich projektów mobilności. Pozwoli także uczniom lepiej zrozumieć równość, różnorodność i Unię Europejską. Aby moduł szkoleniowy, kliknij moduł, który chcesz ukończyć.

Start Course
Level: łatwo