IO:1 – Narzędzia szkoleniowe

Te moduły szkoleniowe pomogą uczniom poprawić swoje podstawowe umiejętności w przygotowywaniu się do wszelkich projektów mobilności. Pozwoli także uczniom lepiej zrozumieć równość, różnorodność i Unię Europejską. Aby moduł szkoleniowy, kliknij moduł, który chcesz ukończyć.

Start Course
Level: łatwo

IO:2 – Wprowadzenie do UE i mobilności

Uczący się będą mieć możliwość zapoznania się z europejskimi i międzynarodowymi programami mobilności oraz dostępną certyfikacją. Dostępne będą również świadectwa Alumni i filmy związane z ich mobilnością. Aby moduł szkoleniowy, kliknij moduł, który chcesz ukończyć.

Start Course
Level: łatwo

IO:3 – Przygotowanie do wyjazdu

Szkolenie pomoże uczniom zrozumieć, co należy zrobić, aby przemieszczać się po Europie. Obejmą tematy takie jak: kontakt z osobą biorącą udział w mobilności, czas trwania Moduł, dokumenty potrzebne i inne szczegóły praktyczne.

Start Course
Level: Średni