IO:3 – Preparing for Departure, Cymraeg

0
Lessons

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu dysgwyr i ddeall yr hyn y bydd angen i chi ei wneud i symud ar draws Ewrop. Bydd yn ymdrin â phynciau fel pwy i gysylltu â hwy i gymryd rhan mewn symudedd, pa mor hir fydd eich ymadawiad, pa ddogfennau fydd eu hangen arnoch chi a manylion ymarferol eraill.

What You'll Learn

  • 1 Pa ddogfennau sydd angen arnai?
  • 2 Pa mor hir mae’n cymryd I baratoi ar gyfer fy ymdawiad?
  • 3 Manylon ymarferol ar gyfer ymadawiad
  • 4 Pwy I gysylltu â os wyf angen cymryd rhan mewn prosiect symudedd