PROFFIL DEFNYDDWYR

Yma gallwch ddod o hyd i’ch Proffil Defnyddiwr, dyma fydd eich gwybodaeth gyfrif fel eich cyfeiriad e-bost, eich enw a gwybodaeth berthnasol arall. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon wrth greu eich tystysgrifau felly gwnewch yn siŵr eu bod yn gywir. Ni fyddwn yn rhannu unrhyw un o’ch gwybodaeth heb eich caniatâd.

You must be logged in to edit your profile.

Cliciwch yma i weld eich marciau modiwl cyfredol