IO:3 – Preparing for Departure, Cymraeg

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu dysgwyr i ddeall yr hyn y bydd angen i chi ei wneud i symud ar draws Ewrop. Bydd yn ymdrin â phynciau fel pwy i gysylltu â hwy i gymryd rhan mewn symudedd, pa mor hir fydd eich ymadawiad, pa ddogfennau fydd eu hangen arnoch chi a manylion ymarferol

Start Course
Level: Canolig