IO:1 – Pecyn Hyfforddiant

Bydd y modiwlau hyfforddiant hyn yn helpu dysgwyr i wella eu medrau sylfaenol wrth baratoi ar gyfer unrhyw brosiectau symudedd. Bydd hefyd yn rhoi gwell dealltwriaeth i ddysgwyr o gydraddoldeb, amrywiaeth a’r Undeb Ewropeaidd. Er mwyn dewis y modiwl hyfforddi, cliciwch ar y modiwl yr hoffech ei chwblhau.

Start Course
Level: Hawdd

IO:2 – Introduction to EU and Mobility Grants, Cymraeg

Bydd dysgwyr yn cael cyfle i gael trosolwg o raglenni symudedd Ewropeaidd a rhyngwladol, a’r ardystiad sydd ar gael. Bydd tystebau a fideos eraill sy’n gysylltiedig â’u profiad symudedd ar gael hefyd. Er mwyn dewis y modiwl hyfforddi, cliciwch ar y modiwl yr hoffech ei chwblhau.

Start Course
Level: Hawdd

IO:3 – Preparing for Departure, Cymraeg

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu dysgwyr i ddeall yr hyn y bydd angen i chi ei wneud i symud ar draws Ewrop. Bydd yn ymdrin â phynciau fel pwy i gysylltu â hwy i gymryd rhan mewn symudedd, pa mor hir fydd eich ymadawiad, pa ddogfennau fydd eu hangen arnoch chi a manylion ymarferol

Start Course
Level: Canolig