IO:1 – Pecyn Hyfforddiant

Bydd y modiwlau hyfforddiant hyn yn helpu dysgwyr i wella eu medrau sylfaenol wrth baratoi ar gyfer unrhyw brosiectau symudedd. Bydd hefyd yn rhoi gwell dealltwriaeth i ddysgwyr o gydraddoldeb, amrywiaeth a’r Undeb Ewropeaidd. Er mwyn dewis y modiwl hyfforddi, cliciwch ar y modiwl yr hoffech ei chwblhau.

Start Course
Level: Hawdd